Екип

Детска градина Слънце

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип - от директор, 12 висококвалифицирани учители, музикален педагог, логопед , психолог, медицинска сестра и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне Детска градина "Слънце" в любимо място за всяко дете. Осигурени са много добри условия за възпитание и обучение. Материалната база отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

#
#
#

Екип на група "МИКИ МАУС" - ТРЕТА – А група


Екип на група "СМЕХОРАНИ" - ТРЕТА – Б група


Екип на група "КАЛИНКА" - Четвърта група


Екип на група "МЕЧО ПУХ" - Първа - А група


Екип на група "БАМБИ" - Първа - Б група


Екип на група "БЪРБОРАНИ" - Втора група


#
#
#
#
#