Новини

Предстои обучение на педагогическите специалисти от ДГ,,Слънце“ на тема ,,Дигитални компетентности в детската градина“2 модул. Обучението ще се проведе от 25-26 юни –присъствено и от 27 -29 юни от разстояние.

Начален час- 09:00ч. краен час-18:00ч.

Място за провеждане- СУ,,Д-р П.Берон“,гр.Свиленград.

Обучителна фирма:,,Кабината БГ“ООД

Бой участници:10

#
#
#