За нас

Детска градина "Слънце" е първото детско заведение в гр. Свиленград открито през декември 1949 година. Първата директорка на градината е г-жа Ана Паришева. През 1962г. Детската градина получава званието ОБРАЗЦОВА ДГ,а през 1988г.- БАЗОВА ДГ. 1993г.се открива нова пристойка към ДГ "Слънце" и започват да функционират 6 групи. Детска градина "Слънце" е детско заведение с богата история, традиции и опит.В нейната атмосфера на уют, топлина и близост повече от 160 деца се чувстват щастливи, уверени и ценни. За тях се грижат 25 високо квалифицирани кадри, които създават модерна и благоприятна среда за пълноценно и качествено отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на всяко дете. Педагогическото взаимодействие е подчинено на творчество и иновации, ориентирани към развитието на личността и ценностните на българската и европейската културна традиция.

#
#
#
#

Групи

Детска градина Слънце - група Мечо Пух

МЕЧО ПУХ

ПЪРВА – А група

Детска градина Слънце - група БАМБИ

БАМБИ

ПЪРВА – Б група

Детска градина Слънце - група Бърборани

БЪРБОРАНИ

ВТОРА група

\
Детска градина Слънце - група Мики Маус

МИКИ МАУС

ТРЕТА – А група

Детска градина Слънце - група Смехорани

СМЕХОРАНИ

ТРЕТА – Б група

Детска градина Слънце - група Калинки

КАЛИНКА

ЧЕТВЪРТА група

#
#
#
#